Tel Tedavisi Eryaman Ankara

Eryaman diş teli tedavisi, dişleri ve çeneyi hizalamak için kullanılan bir ortodontik tedavidir. Metal, seramik veya plastikten yapılabilen braketler ve dişleri yerinde tutmak için kullanılan teller dahil olmak üzere çeşitli aygıtlar kullanır. Diş teli tedavisi, dişlerinizin çapraşıksa, aralıklıysa, üst üste biniyorsa veya çeneniz hizalı değilse kullanılabilir.

ANKARA ERYAMAN TEL TEDAVİSİ GÖRMENİN AVANTAJLARI NELERDİR?

-Hijyen Sağlama Kolaylığı : Çapraşık olmayan dişlerin temiz tutulması ve sağlıklı kalması çapraşık dişlere göre daha kolay olmaktadır. Yemek sonrası ağız içinde kalan gıda artıkları, düzgün sıralanmış dişlerde sadece yanak, dudak ve dil hareketleri ile bile büyük oranda uzaklaştırılırken; çapraşıklık gösteren diş dizilerinde diş fırçalama ile etkin temizlik çoğu durumda sağlanamayıp, ayrıca rutin olarak diş ipi ve ara yüz fırçası kullanımı gerekli olmaktadır.

-Daha az dişeti enfeksiyonu : Ortodontik tedavi ile dişlerin düzgün sıralanması nedeniyle ağız hijyeni çok daha kolay ve zahmetsiz bir şekilde sağlanabilmektedir. Bunun sonucu olarak dişlerde daha az calculus ve tartar birikimi olmaktadır. Diş taşı oluştuğu durumlarda dişeti, oluşan bu diş taşlarına reaksiyon göstermekte ve kızarıp şişmeye başlamaktadır. Oluşan bu şişme sonucu kanamalı bir dişeti görünümü olmakta ve bu durumu diş eti çekilmesi ve akabinde kemik kaybı izlemektedir. Düzgün sıralanmış dişlerde daha az diş taşı birikimi olduğundan kemik kaybı ve diş eti enfeksiyonu gibi durumlara daha az rastlanılmaktadır.   

-Daha estetik bir görünüm : Düzgün sıralanmış dişler, çapraşık diş dizilerine göre daha estetik bir görünüm sergilemektedir.

-Daha özgüvenli gülüşler : Her ne kadar özgüven, özyeterlilik ve özsaygı kavramları (0-5 yaşları arasında) erken çocukluk çağı ile ilgili deneyimlerimize büyük ölçüde bağlı olsa da ileri yaşlarda dış görünümümüzün özgüven ile oldukça ilişkili olduğu bilinmektedir. Düzgün sıralanmış diş dizileri daha özgür ve özgüvenli gülümseme sağlamaktadır.

-Doğru fonksiyonun yapılabilmesi : Açık kapanış problemine sahip hastalarda dişler birbirine temas etmediği için ısırma ve yeme içme güçlüğü yaşanmaktadır. Bunun tam tersi derin kapanış problemi gösteren hastalar ise alt ön dişleri ile çoğu zaman damaklarını ısırmakta ve damakta devamlı olarak kronik travmaya sebep olmaktadır. Bunun sonucunda da hem alt hem de üst ön dişlerde kök rezorpsiyonu ve kemik çekilmesine sıklıkla rastlanılmaktadır. Tel tedavisi ile doğru kapanış sağlanmış hastalar düzgün ısırma yapabildiklerinden hem diş ve kemik yapının sağlığı hem de konuşma ve yeme içme açısından dişlere doğru fonksiyon kazandırılmış olmaktadır.

-Fonasyon : Bazı seslerin çıkarılmasında dişlerin konumu ve dişlerin dil ile ilişkisi oldukça önem taşımaktadır. Düzgün sıralanmış diş dizilerine sahip bireylerde fonasyon daha kolay ve düzgün şekilde sağlanabilmektedir.  

0 545 232 2545